ועכשיו, מה עכשיו?

אין לי חשק לעבוד. ויש לי דווקא תירוץ מעולה שמוכן כבר מאתמול.


אבל יש לי גם מוסר עבודה שלא ירשה לי להשתמש בו.


שיט. צריך ללכת להקלח ולהתאפר ואפילו להתלבש.


לא נורא, אני אמלמל לעצמי בדרך מהמקלחת לבגדים…


כל יום עבודה נגמר בסוף, אפילו היום הזה.